Strona www.wup.mazowsze.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. więcej
  Strona główna  Mapa strony  Kontakt  
 
PO WER
RPO WM
historia
cele
priorytety
Gwarancje dla młodzieży
system realizacji PO KL
wytyczne
Szczegółowy Opis Priorytetów
Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013
podręcznik beneficjenta
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL
PO KL
promocja
wniosek o dofinansowanie
wniosek beneficjenta o płatność
Formularz PEFS 2007 PO KL
instrukcja
aktualne konkursy
konkursy/nabory zakończone
listy rankingowe
terminy spotkań szkoleń
baza projektów
dokumentacja konkursowa
Komisja Oceny Projektów
przegląd produktów finalnych
przewodnik po projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej
publikacje i dokumenty do pobrania
punkty kontaktowe ds. innowacyjności i współpracy ponadnarodowej
pytania i odpowiedzi (FAQ)
baza partnerów
pomoc w poszukiwaniu partnera
działanie
projektodawcy
odbiorcy pomocy
Plan Działania dla Działania 6.1 PO KL
akty prawa Unii Europejskiej
akty prawa krajowego
Sprawozdawczość z realizacji działania
Konkursy dla młodzieży promujące Europejski Fundusz Społeczny
 Aktualności
 
Na podstawie Uchwały Nr 1676/69/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2007 r., w sprawie wykonywania czynności Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach NSRO 2007-2013 powierza się Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Warszawie rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dla Działania 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
STRONA ARCHIWALNA
2017-02-03, 11:02:49
Strona internetowa www.wup.mazowsze.pl/efs/ posiada status strony archiwalnej, dedykowanej działaniom WUP w Warszawie związanym z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007- 2013. Aktualizacje na stronie związane są wyłącznie z systemem realizacji ww. Programu.
[więcej]
Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL
2016-02-11, 15:22:34
Informujemy, że od 29 stycznia 2016 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zakres zmian wprowadzony w dokumencie stanowi dostosowanie do zmian wprowadzonych w PO KL i zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej z 8 grudnia 2015 r.
[więcej]
Interpretacja IZ PO WER dotycząca stosowania klauzul społecznych przy realizacji zamówień publicznych
2016-01-11, 12:32:52
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało interpretację pkt. 7 sekcji 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” dotyczącą stosowania klauzul społecznych przy realizacji zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
[więcej]
Zmieniony Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2016-01-08, 14:24:26
8 grudnia 2015 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Zmieniony Program obowiązuje od 9 grudnia 2015 r.
[więcej]
Aktualizacja harmonogramu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15
2015-12-23, 13:50:48
W odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wpłynęło 226 wniosków.
Do harmonogramu wprowadzono zmianę obejmującą przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu na styczeń 2016 r. – zatwierdzenie listy wszystkich ocenianych projektów w ramach konkursu.
[więcej]
Stanowisko IZ PO WER w sprawie potencjału kadrowego beneficjenta Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
2015-12-22, 09:34:16
10 grudnia br. Ministerstwo Rozwoju wydało stanowisko dotyczące potencjału kadrowego beneficjenta Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
[więcej]
Zmiana „Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
2015-12-09, 15:01:31
W dniu 7 grudnia br. Ministerstwo Rozwoju jako IZ PO KL dokonało zmiany „Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
[więcej]
Zamówienia publiczne - poradnik Komisji Europejskiej
2015-12-09, 11:22:11
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje, iż na stronie internetowej Komisji Europejskiej zamieszczona została publikacja pt. „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych”.
[więcej]
 starsze ->
 
 Informacje dla mediów
Słowniczek EFS
WUP w Warszawie
Filia Ciechanów
Filia Ostrołęka
Filia Płock
Filia Radom
Filia Siedlce
Regionalne Ośrodki EFS na Mazowszu
Wydział Wdrażania EFS WUP w Warszawie
MJWPU
Przydatne Linki
FAQ - Interpretacje IZ PO KL
Baza Projektów Badawczych
Okres programowania 2004-2006
 Sonda
Czy podoba Ci się nowy wygląd strony?
NIE 62%
TAK 38%
Odwiedziło nas: 105600 osób