Strona www.wup.mazowsze.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. więcej
  Strona główna  Mapa strony  Kontakt  
 
historia
cele
priorytety
Gwarancje dla młodzieży
system realizacji PO KL
wytyczne
Szczegółowy Opis Priorytetów
Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013
podręcznik beneficjenta
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL
PO KL
promocja
wniosek o dofinansowanie
wniosek beneficjenta o płatność
Formularz PEFS 2007 PO KL
instrukcja
aktualne konkursy
konkursy/nabory zakończone
listy rankingowe
terminy spotkań szkoleń
baza projektów
dokumentacja konkursowa
Komisja Oceny Projektów
przewodnik po projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej
publikacje i dokumenty do pobrania
punkty kontaktowe ds. innowacyjności i współpracy ponadnarodowej
pytania i odpowiedzi (FAQ)
baza partnerów
pomoc w poszukiwaniu partnera
działanie
projektodawcy
odbiorcy pomocy
Plan Działania dla Działania 6.1 PO KL
akty prawa Unii Europejskiej
akty prawa krajowego
Sprawozdawczość z realizacji działania
Konkursy dla młodzieży promujące Europejski Fundusz Społeczny
 Konkursy PO KL - aktualne konkursy

  NABÓR ZAWIESZONY- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs otwarty nr 2/6.1.1/2013.

Na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL): Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 obejmujących:

 •  identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie;
 • organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych;
 • wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy;
 • realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
  - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe
  - staże/praktyki zawodowe
  - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
 •  wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza;
 • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i między regionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności osób zamieszkujących na obszarach wiejskich);
 •  jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000,00 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.
W ramach konkursu dopuszcza się możliwość składania projektów z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art.207 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16,    01-205 Warszawa oraz na stronie internetowej www.wup.mazowsze.pl/efs
Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota:
15 103 145,00 PLN*
Zgodnie z Wytycznymi IZ PO KL kwota 15 103 145,00 PLN* zawiera 5% rezerwy finansowej przeznaczonej na odwołania Beneficjentów tj. 755 157,25 PLN*.
Maksymalna wartość projektu jest określona wysokością dostępnej alokacji.
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą w godzinach pracy Urzędu w terminie: od 09.12.2013 w godz. 8.0016.00
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie WUP w Warszawie, ul. Młynarska 16
tel. (022) 578 44 34, 578 44 63, punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl
Drukuj Wstecz Do góry 
Liczba wywołań artykułu: 42115
 Informacje dla mediów
Słowniczek EFS
WUP w Warszawie
Filia Ciechanów
Filia Ostrołęka
Filia Płock
Filia Radom
Filia Siedlce
Regionalne Ośrodki EFS na Mazowszu
Perspektywa finansowa 2014-2020
Wydział Wdrażania EFS WUP w Warszawie
MJWPU
Przydatne Linki
FAQ - Interpretacje IZ PO KL
Baza Projektów Badawczych
Okres programowania 2004-2006
 Sonda
Czy podoba Ci się nowy wygląd strony?
NIE 64%
TAK 36%
Odwiedziło nas: 7925 osób