Strona www.wup.mazowsze.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. więcej
25 lat wolności

 

 
ePUAP
 
 
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

10 lat w UE.pl

 

 

 


KOMUNIKATY A A A          
Na koniec czerwca 2014 r. w województwie mazowieckim zarejestrowanych było 261.730 bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła 10,2 proc. (przy średniej dla kraju 12,0 proc.).
Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach konkursu RPOWM/1.5/1/2014

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu" Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.


Interpretacja Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki dot. pkt 7 i 8 podrozdziału nr 4.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuje interpretację  Instytucji Zarządzającej (IZ) dotyczącą punktu nr 7 i 8 podrozdziału nr 4.5 wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 2 kwietnia 2014 r. (obowiązujących od dnia 1 maja 2014 r.).

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Mazowsza

Projekt "Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Mazowsza" realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  w latach 2007-2013, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu", Działanie 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu".


Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie interpretacji przepisów dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
W związku z częstymi prośbami o interpretację przepisów oraz pytaniami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) kierowanymi do Instytucji Zarządzającej (IZ) przez beneficjentów, informujemy, że to instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie projektu, tj. odpowiednio Instytucje Pośredniczące (IP) i Instytucje Pośredniczące II stopnia (IP2), są zobowiązane do udzielania wyjaśnień i wytycznych beneficjentom.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.).

więcej    

AKTUALNOŚCI
Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik już po raz czwarty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu".  
Stopa bezrobocia w maju
Na koniec maja 2014 roku na Mazowszu zarejestrowanych było 268 284 bezrobotnych, w tym 125 728 kobiet, czyli 46,9 proc. ogółu bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła 10,5 proc. (przy średniej dla kraju 12,5 proc.).
W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 8 507 osób (o 3,1 proc.).
   
Stopa bezrobocia w kwietniu
Na koniec kwietnia 2014 roku na Mazowszu zarejestrowanych było 276 791 bezrobotnych, w tym 128 975 kobiet, czyli 46,6 proc. ogółu bezrobotnych. Stopa bezrobocia wyniosła 10,8 proc. (przy średniej dla kraju 13 proc.). W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 10 566 osób (o 3,7 proc.).
"Europa zmienia Warszawę" Krakowskie Przedmieście 28 czerwca-6 lipca 2014
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza wszystkich do udziału  w grach, konkursach oraz warsztatach podczas tegorocznej edycji wydarzenia „Europa zmienia Warszawę", organizowanego przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa.
Obradowała Wojewódzka Rada Zatrudnienia
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, któremu przewodniczył Waldemar Prusak, odbyło się 11 czerwca 2014 roku. W posiedzenie wzięli udział: Artur Pozorek, pełnomocnik Zarządu Urzędu Marszałkowskiego ds. Osób Niepełnosprawnych z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, dyrektorzy WUP - Tomasz Sieradz, Emilia Jędrej i Aleksander Kornatowski oraz Jolanta Wanielista, kierownik Wydziału Regionalnej Polityki Rynku Pracy WUP.    
Czy pracownik to najlepsza inwestycja dla MSP? Zapraszamy do udziału w Forum MSP
Kolejna edycja Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Człowiek Najlepsza Inwestycja odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2014 roku w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik. 

więcej    

WARSZTATY
Warsztaty dla osób poszukujących pracy - III kwartał 2014 r.


Zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy, chętne do przeanalizowania i przezwyciężenia swoich trudności w poruszaniu się po rynku pracy na bezpłatne zajęcia warsztatowe organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP w Warszawie.


Warsztaty dla osób planujących karierę zawodową - III kwartał 2014 r.


Zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy, chętne by przeanalizować własne możliwości zawodowe, na bezpłatne zajęcia warsztatowe organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP w Warszawie.


Warsztaty dla osób rozważających otwarcie działalności gospodarczej – III kwartał 2014 r.


Wszystkich, którzy planują założenie własnej firmy zapraszamy na bezpłatne zajęcia organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Warszawie.


Warsztaty dla osób rozważających otwarcie działalności gospodarczej – II kwartał 2014 r.


Wszystkich, którzy planują założenie własnej firmy zapraszamy na bezpłatne zajęcia organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Warszawie.


więcej    

STRONA GŁÓWNA | KONTAKT
Copyright (C) Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
projekt graficzny: Marcin Rucki - WUP
wykonanie oraz system CMS: virtualmedia.pl