Szanowni Państwo, Droga Młodzieży!

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie już po raz trzeci ma przyjemność ogłosić konkurs na komiks promujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. "Człowiek – najlepsza inwestycja". Konkurs, tradycyjnie planujemy skierować do uczniów szkół ponadgimazjalnych (z wyłączeniem osób studiujących). Waszym zadaniem - Droga Młodzieży - będzie zaprojektowanie autorskiego komiksu ukazującego wpływ Unii Europejskiej na zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy dzięki projektom realizowanym ze środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności z Działania 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" PO KL. Program Operacyjny Kapitał Ludzki umożliwia zarówno młodym jak i starszym ludziom, zmianę zawodu, zdobycie nowych kwalifikacji, podniesienie dotychczasowych umiejętności bądź nabycie nowego doświadczenia. II edycja konkursu na komiks pokazała, że zainteresowanie ww. przedsięwzięciem wzrasta. W 2010r. wpłynęło więcej prac niż w 2009r., co może wskazywać na to, iż tegoroczna edycja jeszcze bardziej zaciekawi i zachęci Was – Droga Młodzieży - do zgłoszenia się w konkursie, czego byśmy sobie serdecznie życzyli. Autorski komiks należy dostarczyć do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wraz z formularzem zgłoszeniowym do 31  października 2011r. i mocno trzymać za niego kciuki podczas oceniania przez Jury wszystkich nadesłanych prac. Dla 10 laureatów przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody (za zajęcie pierwszego miejsca laptop, za drugie miejsce aparat, a za trzecie iPod). Wspaniałe nagrody rzeczowe otrzyma także siódemka osób wyróżnionych. Liczymy, że taka forma zachęcenia Was - młodych ludzi - do poznania tematyki związanej z Unią Europejską jest atrakcyjna, a przy tym może ułatwić Wam swobodniejsze poruszanie się na rynku pracy i w efekcie końcowym przyczynić się w przyszłości do znalezienia dobrej pracy, w co głęboko wierzymy.

Życzymy Wam powodzenia i trzymamy kciuki!

Tomasz Sieradz
p.o. Dyrektora Wojewódzkiego  Urzędu Pracy   
w Warszawie

Aleksander Kornatowski
Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy   
w Wojewódzkim  Urzędzie Pracy  w Warszawie

Emilia Jędrej
p.o. Wicedyrektora ds. Funduszy Europejskich
w Wojewódzkim  Urzędzie Pracy  w Warszawie

Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego